תביעת גוף מול תביעת רכוש

במקרה של תאונת דרכים, יש להפריד בין שתי תביעות שונות:

תביעה בגין נזקי הגוף שנגרמו בעקבות התאונה – זוהי תביעה כנגד חברת הביטוח חובה.
תביעה בגין נזקי הרכוש שנגרמו בעקבות התאונה – זוהי תביעה כנגד הצד האשם בתאונה או חברת הביטוח שלו.

תביעה בגין נזקי הגוף:

על פי החוק לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה – 1975 (להלן: "חוק הפיצויים") אם נפגעתם בתאונת דרכים ונגרם לכם נזק גוף עקב תאונת הדרכים הנכם זכאים לפיצוי על נזקי הגוף שנגרמו לכם. לשם קבלת הפיצוי עליכם לפנות אל חברת הביטוח אשר ביטחה את השימוש בכלי הרכב שלכם בביטוח חובה. גם אם התאונה אירעה באשמתו של צד ג' או בשל מחדל או רשלנות של גורם שלישי התביעה בגין נזקי הגוף היא כנגד חברת הביטוח שלכם ולא כנגד חברת הביטוח של צד אחר שאשם בתאונה. במקרה שבו מעורבים בתאונה מספר רכבים, התביעה בגין נזקי הגוף היא כנגד חברת הביטוח של הנפגע, כלומר כל נפגע תובע את חברת הביטוח של הרכב אשר בו הוא נסע. רק כאשר מדובר בהולך רכב או רוכב אופניים, התביעה תהיה נגד חברת הביטוח של הרכב שפגע בו.

חוק הפיצויים קובע עקרון של אחריות מוחלטת אשר משמעותו זניחת עקרון האשם. כלומר לעניין הפיצוי על נזקי גוף שנגרמים כתוצאה מתאונת דרכים לא משנה האם אתה אשם בתאונה או לא. לא קיים מנגנון של פיצוי חלקי בשל רשלנות תורמת ולא מפחיתים לנפגע את סכום הפיצוי גם אם הוא אשם בתאונה.

על מנת לתבוע את חברת הביטוח יש להציג פוליסת ביטוח חובה תקפה המכסה את השימוש שנעשה בכלי הרכב ורישיון נהיגה תקף, וכן את המסמכים הרפואיים המעידים על נזקי הגוף שנגרמו.

אישור משטרה: מאוד חשוב במקרה של תאונה לגשת אל משטרת התנועה אשר בתחום אחריותה אירעה התאונה ולדווח על התאונה, להציג את מסמכי הביטוח והרשיונות, ולקבל אישור משטרה. את אישור המשטרה יש להעביר אל חברת הביטוח ואל בית החולים אשר מסדיר את התשלום מול קופת החולים. לעומת זאת, את החשבון של מד"א בגין פינוי באמבולנס יש לשלם, ובמסגרת התביעה על נזקי הגוף לדרוש את החזר ההוצאה.

טיפול רפואי: הטיפול הרפואי לאחר תאונת דרכים ניתן כיום על ידי קופות החולים. חוק ביטוח בריאות ממלכתי וחוק ההסדרים החדש קובעים כי על קופות החולים להעניק טיפול רפואי גם לנפגעי תאונות דרכים כחלק מסל השירותים אשר מעניקה קופת החולים. במשרדי קופת החולים קרוב לוודאי שתתבקשו למלא טפסים מסויימים ולדווח על המקרה כתאונת דרכים.

תאונת עבודה: כאשר תאונת דרכים אירעה במהלך העבודה או בדרך מהבית לעבודה או בדרך חזרה מהעבודה הביתה, היא נחשבת גם כתאונת עבודה ויש לפנות למוסד לביטוח לאומי על מנת שיכיר בתאונה כתאונת עבודה.

תביעה בגין נזקי רכוש:

בנזקי רכוש, מי שאחראי לקרות התאונה צריך לשאת בנזקים שנגרמו ממנה, והדרך שעליכם לפעול על פיה תלויה בנסיבות התאונה ובסוג הביטוחים הקיימים (לכם ולצד ג'). מיד לאחר קרות התאונה עליכם לדווח לחברת הביטוח שלכם על קרות התאונה ולמלא טופס הודעה אשר במסגרתו יהיה עליכם להציג את גירסתכם.

במקרה בו אתם אשמים בתאונה ויש לכם ביטוח מקיף:

במקרה זה כל הטיפול בנזקי הרכוש שלכם יטופל על ידי הביטוח המקיף, כאשר חברת הביטוח תממן את כל עלות התיקון, פרט להשתתפות העצמית.

במקרה זה, שבו היה מעורב עוד כלי רכב אשר נגרם לו נזק רכוש, אתם תהיו צפויים לתביעה מצידו על הנזק שנגרם לרכוש שלו והתביעה תטופל על ידי חברת הביטוח שלכם שביטחה אתכם בביטוח מקיף.

במקרה בו אתם אשמים בתאונה ויש לכם ביטוח צד ג' בלבד:

במקרה זה לא יהיה לכם את מי לתבוע בגין נזקי הרכוש שלכם, מאחר והנכם האשמים בתאונה. כאשר מעורב עוד כלי רכב (צד ג'), את הנזק שנגרם לכלי הרכב האחר תשלם חברת ביטוח שביטחה אתכם בביטוח צד ג', כשאתם תשלמו רק את ההשתתפות העצמית.

במקרה בו אתם לא אשמים בתאונה:

עומדות בפניכם שתי אפשרויות:

אם יש לכם ביטוח מקיף אתם יכולים להיעזר בביטוח המקיף שיש לכם – להגיש תביעה לחברת הביטוח שלכם שמבטחת אתכם בביטוח מקיף. במקרה זה תצטרכו לשלם את ההשתתפות העצמית וחברת הביטוח תישא בעלויות התיקון של כלי הרכב ולאחר מכן תתבע את הצד שפגע בכם להחזר עלויות התיקון. לאחר קבלת ההחזר תוחזר לכם ההשתתפות העצמית.
אם אין לכם ביטוח מקיף או שאינכם רוצים לערב אותו או להפעילו, אתם יכולים להגיש תביעת צד ג' – להגיש תביעה אישית כנגד האדם האשם בתאונה ואו כנגד הביטוח צד ג' שלו (אם יש לו). במקרה זה עליכם להצטייד בדו"ח שמאי בנוגע לנזק שנגרם לכלי הרכב שלכם. במידה וחברת הביטוח שביטחה אותו בביטוח צד ג' דוחה את תביעתכם, מאחר והמבוטח לא מודה באחריות, או מכל סיבה אחרת, כדאי לפנות אל בית המשפט, כאשר האלטרנטיבה המהירה ביותר בתביעות בסכומים נמוכים, עד לסכום של 32,700 ₪ נכון ל- 1.1.2012 , היא תביעה לבית משפט לתביעות קטנות.