תאונה עצמית – איך מוכיחים?

כיום, הבדיקה הראשונה שעורכת חברת ביטוח כאשר היא מקבלת לידיה תיק של תאונת דרכים היא בדיקה של "נסיבות וחבות".
"נסיבות" – האם בכלל הייתה תאונה. חברת הביטוח לא מתעסקת בשאלה מי אשם בתאונה אולם היא צריכה להשתכנע שאכן היתה תאונת דרכים.
"חבות" – האם קיים ביטוח חובה המכסה את המקרה, האם רשיון הרכב בתוקף והאם לנהג רשיון נהיגה מתאים לכלי הרכב בו נהג.
בשנים האחרונות חברות הביטוח העלו את רמת הבדיקות אשר הן עורכות בנוגע לבחינת נסיבות התאונה והכיסוי הביטוחי.

כיום, חברות הביטוח אשר מקבלות תביעה מנפגע בתאונת דרכים דורשות "משהו נוסף", מלבד מילתו של הנפגע, אשר יתמוך בגרסתו בנוגע לעובדה שאכן היתה תאונה. כמובן שכאשר מעורבים בתאונה מספר כלי רכב, בדרך כלל לא עולה ספק בנוגע לעצם העובדה שאכן הייתה תאונה ולאחר בדיקת הכיסוי ביטוחי ניתן לעבור לבחינת גובה הפיצוי לו זכאי הנפגע.
אולם כאשר התאונה היא עצמית, ומי כמוכם האופנוענים יודע שכמות התאונות העצמיות באופנועים היא גבוהה יחסית, בין בשל החלקות, ובין בשל בלימות חירום, איבודי שליטה או ניסיונות להימנע מהתנגשות ברכב אחר אשר עד אשר התרוממתם מהכביש כבר לא נמצא בשטח ואין לכם את פרטיו.
במקרים אלה, בהם אין צד נוסף אשר מעורב בתאונה מומלץ מאוד לנהוג בדרך אשר תעזור לכם להוכיח כי אכן הייתה תאונה, וזאת ניתן לעשות בכמה דרכים.

עדים – חשוב מאוד לקחת פרטים מלאים של עדים אשר ראו את התרחשות התאונה ויכולים להעיד שאכן נפלתם עם האופנוע. מומלץ לרשום את השם המלא, מספר תעודת הזהות, כתובת וטלפונים.

דו"ח פעולה של המשטרה – כאשר המשטרה מגיעה למקום התאונה היא ממלאת דו"ח פעולה ובו תיאור זירת האירוע ופרטים אודות התאונה ואופן התרחשותה. המצאת דו"ח כזה משוטר שהיה במקום התאונה יכול גם כן לעזור וניתן לקבלו במשטרה על פי מספר התיק ו/או מספר תעודת זהות.

מד"א – פינוי באמבולנס ממקום התאונה יכול גם כן להוכיח שאכן הייתה תאונה, שהרי צוות מד"א מגיע למקום התאונה, בודק את הנפגע ומפנה אותו לבית החולים. חשוב לקבל העתק מן הדו"ח אשר נציגי מד"א ממלאים במקום התאונה ולשמור אותו ביחד עם שאר מסמכי התאונה. במקרה בו הגיע צוות מד"א למקום התאונה אך בחרתם שלא להתפנות, מומלץ לקבל מהצוות דו"ח אשר מעיד על הגעתם למקום ובדיקתכם במקום.

נזקי רכוש – כאשר לאופנוע נגרמים בתאונה נזקי רכוש הם יכולים להוות את הדבר הנוסף אשר יספק את חברת הביטוח בהוכחת עצם קרות התאונה. בד"כ לא נהוג בתאונות עצמיות להזמין שמאי על מנת שיעמוד את הנזקים שאירעו לאופנוע מאחר ואין צד ג' אותו אפשר לתבוע והכנת הדו"ח מיותרת, אולם חשוב מאוד לשמור ולהציג לביטוח את החשבונית והקבלה על תיקון הנזקים אשר נגרמו לאופנוע. במקרה שבו אינכם מתכוונים לתקן את האופנוע, מכל סיבה שהיא, מומלץ מאוד בכל זאת לקחת את האופנוע מיד ובסמוך למועד התאונה למוסך מסודר על מנת לקבל הצעת מחיר בכתב בנוגע לתיקון כל הנזקים אשר נגרמו בתאונה. חשוב מאוד שלא לדחות את הפניה למוסך ולבצעה ככל שניתן קרוב למועד התאונה. כמו כן מומלץ לצלם במצלמה את נזקי הרכוש.
יודגש כי הצגת נזקי הרכוש אינה נועדה על מנת לקבל החזר מהביטוח על הנזקים מאחר ופוליסת הביטוח חובה אינה מכסה נזקי רכוש אלא אך ורק נזקי גוף, ומטרת הצגת הנזקים היא אך ורק על מנת להמציא "משהו נוסף" לביטוח על כך שהייתה תאונה.

פוליגרף – כמוצא אחרון קיימת בדיקת הפוליגרף אשר ככלל, אינה מומלצת, ולא ניתן לחייב אדם לעבור אותה. בהקשר זה אציין רק כי כאשר אדם מסכים לעבור בדיקת פוליגרף הרי שתוצאותיה כן מחייבות אותו, מאחר והבדיקה נעשתה בהסכמה ולכן יש לבדוק היטב מה אומר הסכם הפוליגרף עליו חותמים עם חברת הביטוח.