נזקים בתביעת רכוש – כיצד מוכיחים את הנזקים ?

כאשר רוכב אופנוע מעורב בתאונת דרכים נגרמים בדרך כלל נזקים נוספים מלבד הנזק לאופנוע – נזקים לאביזרים נלווים כגון קסדה, מעיל, כפפות, ועוד, ועל אדם אשר רוצה לתבוע נזקים כגון אלה בבית המשפט מוטלת החובה להוכיח אותם.

נזקי האופנוע – מוכחים באמצעות דו"ח שמאי ולכן יש להצטייד בדו"ח שמאי אשר בדק וערך את הדו"ח סמוך ככל שניתן למועד התאונה.

ירידת ערך – מי שרוצה לטעון לירידת ערך צריך לדאוג שחוות דעת השמאי תכלול התייחסות וסעיף ספציפי בנושא ירידת ערך, מאחר וגם עניין זה הוא עניין שבמומחיות, ובמידה ולא מופיע בחוות הדעת של השמאי ככל הנראה לא יתקבל בבית משפט. בעניין זה חשוב לציין כי מכירה בשוק החופשי לא משקפת את ירידת הערך של האופנוע מאחר והיא תלויה גם במצב השוק עצמו ובית המשפט מתקשה להפריד בין הגורמים השונים.

אביזרים נלווים – קסדה, מעיל, כפפות, שעון וכיוצ"ב. על מנת להוכיח נזק לאביזרים נלווים חשוב לשמור אותם ולהביא אותם לדיון אשר מתנהל בבית המשפט, שם יש להציגם בפני בית המשפט על מנת שהשופט יוכל לבחון בעצמו את הנזקים אשר נגרמו לאביזרים. כמו כן חשוב ומומלץ להציג את חשבונית הרכישה של אותו אביזר וזאת על מנת להוכיח את שוויו, ולכן חשוב לשמור את קבלות הרכישה בעת רכישת האביזרים. במקרה שבו לא ניתן למצוא את הקבלות הללו, כדאי להצטייד בהצעת מחיר לרכישת אותו האביזר או אביזר דומה לו ככל שניתן.

להלן דוגמא לפסק דין שניתן בעניין אביזרים נלווים על מנת להמחיש נקודה זו:
באותו מקרה, בנוסף לנזק אשר נגרם לאופנוע, תבע בעל האופנוע גם נזק אשר נגרם לקסדה בסך של 5,200 ₪ ונזק אשר נגרם לשעון יד בסך של 1,100 ₪.
הקסדה – התובע הציג בבית המשפט את הקסדה, ולפי בקשת בית המשפט, צירף חוות דעת של שמאי בנוגע לקסדה ממנה עולה כי ערכה של הקסדה במועד קנייתה 3 שנים קודם לכן עמד על סכום של 5,200 ₪ וכי כיום קסדה זו כבר אינה מיוצרת. כמובן שחוות דעתו של השמאי פירטה גם את הנזקים אשר נגרמו לקסדה כתוצאה מהתאונה.
עמדתה העניינית של חברת הביטוח בעניין זה הייתה כי התובע לא הוכיח שהנזק שנגרם לקסדה נבע מהתאונה וכי הבלאי הינו משמעותי.
בית המשפט קיבל את טענותיו של התובע, נהג האופנוע, וקבע כי הצליח להוכיח כי הקסדה נסדקה כתוצאה מהתאונה. לפיכך קבע בית המשפט כי התובע עמד בנטל ההוכחה ופסק לו את כל שווי הקסדה.
שעון היד – התובע לא צירף כל קבלה או אישור רכישה של השעון ואף לא הציג בפני בית המשפט את השעון. לפיכך קבע השופט כי התובע לא עמד בנטל ההוכחה ולא פסק לו את שווי השעון.

בעניין זה חשוב לציין כי במקרה שבו חברת הביטוח משלמת לתובע על נזק לאביזר נלווה היא רשאית לקחת ממנו את האביזר.

מכלל מקום, ההמלצות העיקריות במצב שבו יש נזקים לאביזרים נלווים הן לכלול גם נזקים אלה בחוות דעתו על השמאי מטעמכם, להצטייד באביזרים אלה ולהציגם בפני בית המשפט, ושמור ולהציג קבלות על רכישת האביזרים הללו.

האמור לעיל הינו למידע כללי וראשוני בלבד, ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

הכותבת הינה עורכת דין המתמחה בתביעות בגין נזקי גוף עקב תאונות דרכים.