השתתפות עצמית בביטוח חובה

כיום, ניתן להנפיק פוליסות ביטוח חובה עם השתתפות עצמית, וזאת לאור תקנות ביטוח רכב מנועי (השתתפות עצמית) (הוראת שעה) תשס"ח 2008. המשמעות של פוליסה כזו היא שמקבלים הנחה בפרמיה של הביטוח (כ- 700 עד 800 ₪ לשנה) אולם במקרה של תאונה ותביעה בגין נזקי גוף יש השתתפות עצמית כדלקמן: 1) אובדן השתכרות עד 7 ימים … המשך לקרוא השתתפות עצמית בביטוח חובה