האם ניתן לקבל פיצויים בגין נזקי גוף ללא ביטוח חובה?

על פי החוק במדינת ישראל על כל נוהג ברכב לרכוש ביטוח חובה המכסה את נהיגתו, ובמקרה של תאונה כל נפגע זכאי לתבוע את חברת הביטוח בגין נזקי הגוף אשר נגרמו לו כתוצאה מהתאונה. על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (להלן: "חוק הפלת"ד") אין משמעות לאשמה וכל נפגע תובע את חברת הביטוח שלו, שביטחה את השימוש ברכב שבו הוא נהג.
ה
שאלה שצצה במקרים רבים היא האם מנפגע אשר לא דאג לביטוח חובה תקף נשללת כל אפשרות לקבל פיצוי בגין נזקי הגוף אשר נגרמו לו כתוצאה מהתאונה?
על פי הפסיקה בבתי המשפט כאשר אין פוליסת ביטוח חובה בתוקף, התביעה מתנהלת על פי פקודת הנזיקין ולא על פי חוק הפלת"ד, אולם המשמעות היא

שהתביעה מבוססת על עוולת הרשלנות, כלומר על האשמה בתאונה. כאשר התאונה נגרמה באשמת צד ג' יכול הנפגע בתאונה אשר נהג ללא ביטוח חובה לתבוע את חברת הביטוח של הצד ג' האשם בתאונה ולקבל מהם פיצוי בתביעה על פי פקודת הנזיקין.
ההבדל העיקרי בתביעה כזו מתביעה לפי חוק הפלת"ד הוא הצורך להוכיח אשמה. בעוד שבתביעה על פי חוק הפלת"ד הנפגע לא צריך להוכיח מי אשם בתאונה, בתביעה לפי פקודת הנזיקין רק אם יצליח להוכיח שהצד השני אשם בתאונה הוא יוכל לקבל פיצויי. במקרה שבו בית המשפט יטיל עליו את האחריות לתאונה הוא בעצם יישאר ללא פיצוי מאף גורם בגין פגיעות הגוף שנגרמו לו בתאונה.
חשוב לציין כי גם כאשר בית המשפט מטיל על הצד השני את האחריות לגרם התאונה ממשיך בית המשפט לבדוק האם יש לנפגע רשלנות תורמת ובמידה והוא מוצא כי אכן קיימת רשלנות כזו, מנוכה מסך הפיצויים הנפסקים לנפגע על פי פקודת הנזיקין האחוז אשר מיוחס לו באחריות לתאונה. כלומר במקרה שבו בית המשפט פוסק לנפגע סכום של 100,000 ₪ אך מוצא שרשלנותו התורמת לתאונה הינה בשיעור של 30%, יקבל אותו נפגע סכום של 70,000 ₪ בלבד. וחשוב לציין כי כיום כמעט בכל תאונה פוסק בית המשפט רשלנות תורמת מתוך נקודת המוצא שבכל תאונה שני הצדדים אשמים במידה זו או אחרת (וקיימת פסיקה בדבר רשלנות תורמת גם כאשר נהג עובר צומת מרומזרת באור ירוק).
הבדל נוסף ומשמעותי בין תביעה שכזו לבין תביעה אשר מתנהלת לפי חוק הפלת"ד הוא שבתביעה לפי פקודת הנזיקין על הנפגע לצרף חוות דעת רפואיות לכתב התביעה, דבר אשר יש לו משמעות כספית גבוהה. בעוד שבתביעה לפי חוק הפלת"ד לא מצרפים חוות דעת פרטיות ובית המשפט ממנה מומחים מטעמו לבדיקת מצבו הרפואי של הנפגע, הרי שבתביעה לפי פקודת הנזיקין, נפגע אשר טוען כי נותרה לו נכות רפואית צריך להכין חוות דעת רפואיות ולצרף אותן לכתב התביעה, ורק לאחר שחברת הביטוח מגישה חוות דעת רפואיות נגדיות מטעמה ממנה בית המשפט מומחים מטעמו.

לסיכום ועל מנת לפשט את הדברים ניתן לומר כי כאשר אין ביטוח חובה:
אם אתה אשם בתאונה – נשללת ממך לחלוטין האפשרות לקבל פיצוי בגין נזקי הגוף אשר נגרמו לך כתוצאה מהתאונה, ללא קשר לחומרת הפגיעה.
אם אתה לא אשם בתאונה – אתה יכול להגיש תביעה לפיצויים על פי פקודת הנזיקין, תביעה אשר תלויה בהוכחת אשמתו של הצד השני לתאונה.

האמור לעיל הינו למידע כללי וראשוני בלבד, ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.