בדיקת פוליגרף

הפעם בחרתי לעשות קצת סדר בשאלות הרבות שעולות בעקבות דרישות חברות הביטוח לעבור בדיקות פוליגרף, עוד בטרם דנים בשאלת הנזק, בנוגע לנסיבות בהן אירעה הפציעה.
במקרים בהן מתעוררות מחלוקות בנוגע לשאלת החבות ונסיבות התאונה, בדיקת פוליגרף תפתור בדרך המהירה ביותר ולכאורה הפשוטה ביותר את המחלוקת ותאפשר לצדדים לעבור לבחינת שאלת גובה הפיצוי.

אז למה לא?
התשובה טמונה בעובדה שבדיקת הפוליגרף אינה מדע מדוייק וקיימים מקרים שנבדק אשר דובר אמת, לא יעמוד בבדיקה בהצלחה, ויצא דובר שקר. במקרה כזה בו הסכים הנבדק לעבור את הבדיקה הוא נמצא בבעיה, ומכאן החשיבות של ההחלטה האם לבצע בדיקת פוליגרף או לא. נפגע אשר דובר אמת, לוקח על עצמו סיכון שכל תביעתו תידחה במקרה בו לא יעמוד בבדיקה בהצלחה, למרות שהוא דובר אמת, מאחר והוא נפל לאותם מקרים בהן בדיקות הפוליגרף אינן מדוייקות.

מתי?
דרישת חברת הביטוח לעבור בדיקת פוליגרף באה בדרך כלל כאשר מדובר בתאונה עצמית אשר אין בידי הנפגע שום תמיכה לטענתו כי עבר תאונת דרכים מלבד מילתו, וכאשר החקירה אותה ביצעה חברת הביטוח העלתה סתירות ועוררה שאלות בנוגע לנסיבות בהן אירעה התאונה, אם בכלל.

אין חובה להסכים לעבור בדיקת פוליגרף:
בעקרון אין חובה על נפגע להסכים לעבור בדיקת פוליגרף. כאשר חברת הביטוח דוחה את התביעה לנפגע יש אפשרות להגיש תביעה לבית המשפט ולהוכיח בבית המשפט את טענותיו. חשוב לקחת בחשבון כי דיון הוכחות בבית המשפט הוא לא עניין של מה בכך ויש להגיע אליו מוכנים.
החובה להוכיח שאכן הייתה תאונה בנסיבות להן טוען הנפגע מוטלת על הנפגע התובע (ולא על חברת הביטוח). ולכן מומלץ להביא ראיות נוספות פרט למילתו של הנפגע על מנת לשכנע את השופט בגרסת הנפגע.
חשוב לציין כי בית המשפט עצמו מציע בדרך כלל במקרים כאלה להסכים על ביצוע בדיקת פוליגרף על מנת לפתור את המחלוקת, ולחסוך דיוני הוכחות, אולם אין חובה על הנפגע להסכים לכך.

משמעות ההסכמה לביצוע בדיקת הפוליגרף:
כאשר קיים הסכם לביצוע פוליגרף בין הצדדים בית המשפט יבדוק שני דברים:
האם הנפגע הסכים לביצוע הבדיקה עצמה
האם הנפגע הסכים כי תוצאות הבדיקה יוגשו לבית המשפט ויחייבו אותו – הסכמה זו צריכה להיות מפורשת ברורה וחד משמעית.
כאשר יש הסכמה בשני עניינים אלה, המשמעות היא כי הנפגע מסכים לבצע בדיקה אשר תוצאותיה יהוו ראיה בבית המשפט כלומר יחייבו אותו בבית המשפט.

הסכם לביצוע פוליגרף הינו הסכם לכל דבר ועניין, וזכותו של בוגר לערוך הסכם מחייב עם חברת הביטוח, כאשר קבילות ההסכם תיבדק על פי דיני החוזים הרגילים. כל עוד ההסכם נחתם בהסכמה ותוך כדי הבנה מוחלטת של הצדדים על המשמעויות מרחיקות הלכת של ההסכמה, ההסכם מחייב.

לפיכך, אם הצדדים בחרו ללכת במסלול של בדיקת פוליגרף מחייבת על מנת לחתוך את גורל התביעה – בית המשפט יכבד את רצונם, והנפגע לא יוכל לטעון לטעון לאי קבילות בדיקת פוליגרף בבית המשפט אם יצא דובר שקר.

ההחלטה האם להסכים לבצע בדיקת פוליגרף איננה פשוטה, והיא משתנה ממקרה למקרה על פי נסיבותיו ובין היתר לאחר בדיקת הראיות הנוספות שיש בידי הנפגע והסיכוי להוכיח את המקרה בבית המשפט.

האמור לעיל הינו למידע כללי וראשוני בלבד, ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.